Trend Electronics Logo
0 Produse.  |  Vezi cos  |  Cont cart
search icon Cauta: Cauta


Termeni și condiții

În această secÈ›iune sunt indicate condiÈ›iile în care S.C. Trend Electronics S.R.L. permite utilizarea site-ului de către potenÈ›ialii clienÈ›i sau vizitatori.

Utilizarea, incluzând vizitarea È™i cumpărarea produselor de pe site-ul trendelectronics.ro, implică  acceptarea termenilor È™i condiÈ›iilor descrise în continuare.

www.trendelectronics.ro este proprietatea S.C. Trend Electronics S.R.L., având numărul de ordine în Registrul ComerÈ›ului: J12/2891/2011 È™i codul unic de înregistrare: RO29374399.

 

I. Elemente definitorii

 

Termenii È™i condiÈ›iile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de Bunuri È™i Servicii de către S.C. Trend Electronics S.R.L., prin intermediul magazinului virtual www.trendelectronics.ro, către Cumparator È™i pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părÈ›i.

 

Astfel, următorii termeni se definesc după cum urmează:

 

Cumpărător - persoană fizica, firma, companie sau altă entitate juridica ce emite o Comandă.

 

Vânzător - societatea comercială Trend Electronics S.R.L., având sediul social în Cluj-Napoca, strada Craiova nr. 28-32, ap. 26, judeÈ›ul Cluj, numărul de ordine în Registrul ComerÈ›ului: J12/2891/2011, CUI : RO29374399.

 

Bunuri È™i Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele È™i serviciile menÈ›ionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

 

Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător si Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile si Serviciile, iar Cumpărătorul este de acord să primească È™i să plătească Bunurile È™i Serviciile.

 

Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător.

 

Drepturi de proprietate intelectuală ( DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor È™i drepturi în natura de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate È™i înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

 

SpecificaÈ›ii - toate specificaÈ›iile È™i/sau descrierile Bunurilor È™i Serviciilor aÈ™a cum sunt precizate în Comandă.

 

Forță majoră - un eveniment imprevizibil, în afara controlului părÈ›ilor, care nu poate fi evitat.

 

II. Documente contractuale

 

Prin plasarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul www.trendelectronics.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul iÈ™i derulează operaÈ›iunile.  Comanda va fi compusă din urmatoarele documente, în ordinea importanÈ›ei:

 

   • Comanda (împreună cu menÈ›iunile clare asupra datelor de livrare È™i facturare) È™i condiÈ›iile sale specifice;

   • SpecificaÈ›iile Cumpărătorului (acolo unde este cazul);

   • Termeni si condiÈ›ii.

 

În cazul în care Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a Termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vânzător se considera finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia.

Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmata ca având valoarea unui Contract.

 

Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

 

III. Declinarea responsabilității

 

S.C. Trend Electronics S.R.L.  prin site-ul www.trendelectronics.ro  nu îÅŸi asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate în magazinul virtual, acestea fiind identice cu cele puse la dispoziÈ›ia societăţii de către reprezentanÅ£ii fiecărei mărci.  De asemenea, imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor sau a design-ului fără notificare prealabilă de către producători.

 

S.C. Trend Electronics S.R.L. nu poate garanta ÅŸi nu îÅŸi poate asuma raspunderea că informaÅ£iile prezentate pe site sunt corecte, complete sau actualizate, iar serviciile oferite prin acest site sunt accesibile, neîntrerupte ÅŸi fără erori.   Vă rugam să verificaÈ›i corectitudinea specificaÅ£iilor pe site-ul producătorului produsului dorit , accesând link-ul aflat în rubrica „Descriere Produs”.

 

Valoarea maximă a obligaÅ£iilor Vânzătorului faţă de orice Cumpărător în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare a Bunurilor È™i Serviciilor, este valoarea sumelor achitate de către Cumpărător Vânzătorului.

 

 IV. GaranÈ›iile produselor

 

Toate produsele comercializate prin intermediul www.trendelectronics.ro , cu exceptia celor resigilate, beneficiaza de condiÈ›ii de garanÈ›ie conforme legislaÈ›iei în vigoare È™i politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale È™i provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. Astfel, fiecare produs va fi însoÅ£it de certificatul de garanÅ£ie al producătorului.

 

Pierderea certificatului de garanţie duce la pierderea garanţiei. Ştergerea seriei (serial number S/N) parţială sau totală de pe produse duce la pierderea garanţiei.

 

GaranÈ›ia nu se acordă produselor sau componentelor care, în opinia noastră sau a agentului de service (menÈ›ionată în scris) s-au defectat datorită:

 

   • GreÈ™elilor de instalare È™i întreÈ›inere;

 

   • NeglijenÈ›ei sau neatenÈ›iei (neobservarea sau nerespectarea informaÈ›iilor din instrucÈ›iunile de utilizare);

 

   • Manipulării necorespunzătoare, unități optice (CD/DVD) defectate datorită spargerii CD-ului în interior;

 

   • IntervenÈ›iilor unor persoane neautorizate;

 

   • Schimbării stării originale a aparatului cauzată de păstrarea în condiÈ›ii improprii È™i de intemperii;

 

   • Accidente mecanice, electrice, electromagnetice, chimice etc.

 

   • Procesoare ciobite (datorită încălzirii excesive);

 

   • Procesoare cu pini îndoiÈ›i, contacte arse sau oxidate nejustificat;

 

   • Plăci de bază cu pini îndoiÈ›i, contacte arse sau oxidate nejustificat;

 

   • Orice tip de plăci auxiliare PCI, PCI-X, AGP, PCI Express etc. cu contacte arse sau oxidate nejustificat.

 

S.C. Trend Electronics S.R.L. nu eliberează duplicate pentru certificatul de garanţie.

 

Acumulatorii pentru Laptop / Notebook / Tablete beneficiază de 6 / 12 luni garanÈ›ie de la data vânzării, indiferent de perioada de garanÈ›ie a echipamentului.

 

V. Frauda

 

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui Cumpărător sau de a modifica conÈ›inutul site-ului www.trendelectronics.ro, sau de a afecta performantele serverului pe care rulează acesta va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului www.trendelectronics.ro È™i va pune în miÈ™care cercetarea penală împotriva acelui sau acelora care a(u) incercat acest fapt.

 

VI. Litigii

 

Orice litigiu apărut între Vânzător ÅŸi Cumpărător va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reuÅŸit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenÅ£a revine instanÅ£elor de judecată competente din România.

 

VII. Date personale

 

InformaÈ›iile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului, ele pot fi utilizate numai pentru executarea Contractului È™i pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Cumpărătorului.                                                                                                                                                  

Nici o declaraÈ›ie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terÈ›e părÈ›i nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă, fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

 

VIII. Disponibilitatea și prețul produselor

 

Ofertele ÅŸi produsele prezentate pe site-ul www.trendelectronics.ro sunt disponibile în limita stocului.

 

Ofertele şi preţurile sunt valabile maxim 12 ore. Preţurile produselor prezentate pe www.trendelectronics.ro pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

 

S.C. Trend Electronics S.R.L.  poate solicita Cumpărătorului diferite sume cu titlu de avans, în cazul produselor care nu se află în stocul Vânzătorului. În situaÅ£ia în care Cumpărătorul refuză achiziÅ£ia produsului la livrarea acestuia, va pierde suma achitată.

 

IX. Livrarea produselor

 

Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile È™i Serviciile în sistem de curierat (door-to-door) către Cumpărător. Livrarea produselor se poate face într-un interval minim de 24 ore ÅŸi maxim 30 de zile, din momentul în care s-au validat toate detaliile comenzii (modalitate de plată, termen de livrare, stocuri, preÅ£uri ) ÅŸi/sau din momentul în care a fost făcută plata - în caz de plată anticipată (Ordin de plată, plata cu cardul).

 

Toate produsele sunt însoÈ›ite de certificat de garanÅ£ie. Factura fiscală se va emite în format electronic ÅŸi poate fi folosită în contabilitate, având valoare fiscală, conform Legii privind înregistrarea operaÅ£iunilor comerciale prin mijloace electronice L. 260/2007. La solicitarea Cumpărătorului  se poate emite factura ÅŸi pe suport de hârtie.

 

La primirea coletului, Cumpărătorul are obligaÈ›ia de a verifica integritatea ambalajului. MenÈ›iunile cu privire la eventualele probleme privind integritatea È™i conÈ›inutul unor colete le puteÈ›i face în momentul livrarii, solicitând completarea unui proces verbal de constatare împreună cu reprezentantul firmei de curierat. În cazurile în care ambalajul prezintă deteriorări severe se poate refuza  primirea È™i plata coletului.

 

Toate constatările referitoare la integritatea coletului/coletelor se vor face în momentul livrarii, în prezenÈ›a curierului, prin intocmirea unui proces verbal de constatare. ReclamaÈ›iile ulterioare, cu privire la aceste aspecte, sunt nule.

 

X. Modalități de plată

 

Modalitatea de plată, termenul de plată È™i preÈ›ul  sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile È™i Serviciile livrate, obligaÈ›ia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaÈ›iile necesare emiterii facturii conform cu legislaÈ›ia în vigoare.

 

În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată.

                                              

În cazul în care Vânzătorul primeÈ™te informaÈ›ii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrandu-se în termen de 3 zile lucrătoare.

 

XI. Transferul proprietății

 

Proprietatea asupra Bunurilor È™i Serviciilor furnizate de Vânzător va fi transferată la momentul efectuării plaÈ›ii de către Cumpărător în locaÈ›ia menÈ›ionată în comandă (prin livrare se înÈ›elege - semnarea de primire de către Cumpărător a documentului de transport furnizat de firma de curierat). Firma de curierat nu este autorizată de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnarea de primire, ci doar ulterior semnarii de primire È™i achitării eventualei contravalori ale acestora.

 

XII. Răspundere

 

Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaÈ›iile sale conform Comenzii È™i pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor È™i Serviciilor după livrare, în special pentru pierderea produselor. Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care partenerii săi de orice fel implicaÈ›i în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligaÈ›iile contractuale.

 

XIII. Denunțarea unilaterală a contractului

 

Cumpărătorul are dreptul de a denunÈ›a unilateral contractul la distanță, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalități È™i fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina Cumpărătorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor. Termenul de 10 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă, pentru produse, de la data primirii lor de către Cumpărător, daca au fost îndeplinite prevederile art. 4, al O.G. nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță.

 

În cazul exercitării dreptului de denunÈ›are unilaterală a contractului de către Cumpărător, Vânzătorul are obligaÈ›ia să ramburseze sumele plătite de Cumpărător. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunțării contractului de către Cumpărător. Cuantumul sumelor ce urmează să se returneze se stabilesc în funcÈ›ie de starea produsului returnat, în urma unei constatări.

 

Dacă produsul prezintă un defect È™i nu face obiectul garanÈ›iei, Cumpărătorul nu are dreptul de a denunÈ›a unilateral contractul la distanță, în termen de 10 zile lucrătoare.

 

XIV. Returnarea produselor

 

Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Vânzătorul că renunță la produsele achizitionate, fără penalități È™i fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului, conform O.G. nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță.

 

În cazul în care produsul returnat este într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca È™i nou, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă pentru readucerea în stadiul iniÈ›ial (daca este posibil) sau pentru a acoperi diferenÈ›a de preÈ› rezultată din vânzarea produsului ca second-hand.

 

Această clauză se aplică conform O.G. 130/2000, în cazul achiziÈ›ionării de produse din acest magazin virtual folosind tehnicile de comunicare la distanță, aplicându-se definiÈ›iile cuprinse în O.G. 130/2000 art. 2 lit.e.

 

Produsul poate fi returnat numai dacă este în condiÈ›ii perfecte, inclusiv ambalajul, accesoriile È™i consumabilele aferente, acestea să nu prezinte sub nici o formă semne de uzură sau consum, softul să nu fi fost modificat sau adăugate softuri noi.

 

XV. Condiții de returnare

 

În conformitate cu legislaÈ›ia în vigoare, returul produselor este acceptat doar pentru persoanele fizice care au achiziÈ›ionat produse prin intermediul magazinului virtual www.trendelectronics.ro.

 

Conform O.G. 130/2000 (completată prin L. 51/2003), privind regimul juridic al contractelor la distanță, Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Vânzătorul că renunță la produsele achizitionate, fără penalități È™i fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului.

 

Produsele returnate trebuie să fie în aceeaÈ™i stare în care au fost livrate, costurile transportului vor fi suportate de către Cumpărător, iar returnarea banilor se va face în 30 de zile din momentul în care aÈ›i primit acceptul pentru returnarea produselor È™i aÈ›i comunicat Vânzătorului codul IBAN în care se va rambursa contravaloarea produselor.

 

În cazul în care au fost achiziÈ›ionate mai multe produse de acelaÈ™i fel, nu se poate returna decât un singur produs desigilat, restul cantității este acceptată doar dacă produsele sunt sigilate.

 

Pentru a putea fi returnate, produsele trebuie să îndeplinească următoarele condiÈ›ii:

 

   • Să fie într-o stare perfectă, fără urme de utilizare vizibile;

 

   • Să conÈ›ină etichetele originale È™i să fie în ambalajul original;

 

   • Să conÈ›ină toate accesoriile aferente;

 

   • Să conÈ›ină certificatul de garanÈ›ie în original È™i o copie a facturii;

 

Următorele categorii de produse pot fi returnate doar dacă sunt sigilate:

 

   • LicenÈ›e software;

 

   • Consumabile;

 

   • Produse de ingrijire personală;

 

   • Extensii de garanÈ›ii;

 

   • Produsele din categoria ”Servere” , ”ReÈ›elistică” , ”Imprimante & Copiatoare”.

 

Nu se pot returna produsele aflate în una sau mai multe dintre următoarele situaÈ›ii:

 

   • Produsul nu mai are ambalajul original complet în care a fost livrat;

 

   • Etichetele de identificare sunt deteriorate sau lipsesc;

 

   • Imprimante sau multifuncÈ›ionale ale căror consumabile au fost desigilate;

 

   • LicenÈ›ele OEM activate (licenÈ›e preinstalate pe notebook-uri sau sisteme desktop);

 

   • Echipamente de pe care s-au dezinstalat sistemele de operare sau alte programe cu care au fost livrate;

 

   • Produsul a fost adus pe "comandă specială" (comanda sepecială - este definită ca fiind lista de produse comandate de către Cumpărător È™i care nu se află in stocul uzual al Vânzătorului, dar care pot fi livrate pe baza unei comenzi ferme È™i a plății unui avans, în termenii agreaÈ›i de părÈ›i. Vânzătorul va informa Cumpărătorul dacă oricare dintre produsele comandate constituie comandă specială).

 

În cazurile în care produsele returnate prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, È™ocuri electrice, accesorii lipsă, certificate de garanÈ›ie lipsă, ne rezervăm dreptul de a decide acceptarea returului sau de a reÈ›ine o sumă din valoarea produsului, sumă ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse.

 

Această clauză se aplică conform O.G. 130/2000, în cazul achiziÈ›ionării de produse prin intermediul acestui magazin virtual, folosind tehnicile de comunicare la distanță, aplicându-se definiÈ›iile cuprinse în O.G. 130/2000 art. 2 lit.e.         De asemenea, ne rezervăm dreptul de a refuza acceptarea returului în situaÈ›ia unor abuzuri (returnări repetate).

 

În funcÈ›ie de opÈ›iunea Cumpărătorului, banii proveniÈ›i din stornarea produselor returnate se pot folosi pentru achitarea altui produs  sau se pot returna în 30 de zile de la data în care aÈ›i primit acceptul pentru returnarea produselor È™i aÈ›i comunicat Vânzătorului codul IBAN.

 

DOA (dead on arrival) - în eventualitatea în care produsul achiziÈ›ionat este nefuncÈ›ional sau prezintă vicii de fabricaÈ›ie, acesta va fi înlocuit cu un produs funcÈ›ional, cu condiÈ›ia notificării în scris a S.C. Trend Electronics S.R.L.

 

Înainte de expedierea produsului, vă rugăm să vă asiguraÈ›i că pe colet este aplicată o etichetă care conÈ›ine următoarele informaÈ›ii:

 

Expeditor: Nume Prenume

 

Adresa: Str. Nr. OraÈ™, JudeÈ›

 

Destinatar: S.C. Trend Electronics S.R.L.

 

Adresa: Str. Craiova, nr.28-32, ap. 26, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

 

XVI. Forță majoră

 

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră.

 

XVII. Dispoziții finale

 

Comercializarea produselor È™i serviciilor în condiÈ›iile OrdonanÈ›ei Guvernului nr. 130/2000 se supun È™i dispoziÈ›iilor OrdonanÈ›ei Guvernului nr. 21/1992 privind protecÈ›ia consumatorilor, republicată, cu modificările ulterioare.