Trend Electronics Logo
0 Produse.  |  Vezi cos  |  Cont cart
search icon Cauta: Cauta


Politica de confidențialitate

S.C. Trend Electronics S.R.L. în calitate de proprietar, autor È™i administrator al site-ului www.trendelectronics.ro certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecÈ›ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal È™i libera circulaÈ›ie a acestor date. Societatea garantează securitatea È™i confidenÈ›ialitatea datelor găzduite È™i transmise prin sistemul său informatic.


S.C. Trend Electronics S.R.L. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub numărul 25453 la Autoritatea NaÈ›ională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


Conform cerinÈ›elor Legii nr. 677/2001 pentru protecÈ›ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal È™i libera circulaÈ›ie a acestor date, modificată È™i completată, È™i a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal È™i protecÈ›ia vieÈ›ii private în sectorul comunicaÈ›iilor electronice, S.C. Trend Electronics S.R.L are obligaÈ›ia de a administra în condiÈ›ii de siguranță È™i numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaÈ›i.


Legea nr. 677/2001, acordă persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, următoarele drepturi:


- dreptul la informare;

- dreptul de acces la date cu caracter personal;

- dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal;

- dreptul de opoziție;

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

- dreptul de a se adresa justiției.


Trendelectronics.ro nu promovează SPAM-ul. Orice Cumărător care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul www.trendelectronics.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.


În cazul optării pentru plata on-line, procesarea datelor de card se face pe serverele NETOPIA (www.mobilpay.ro), iar trendelectronics.ro nu solicită È™i nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.


Definiții


În înÈ›elesul Legii nr. 677/2001, următorii termeni se definesc după cum urmează:


a) date cu caracter personal - orice informaÈ›ii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulÈ›i factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;


b) prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaÈ›iune sau set de operaÈ›iuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terÈ›i prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, È™tergerea sau distrugerea;


c) stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;


d) sistem de evidență a datelor cu caracter personal - orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcÈ›ionale ori geografice;


e) operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituÈ›iile È™i structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul È™i mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul È™i mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;


f) persoană împuternicită de către operator - o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituÈ›iile È™i structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;


g) terÈ› - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituÈ›iile È™i structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;


h) destinatar - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituÈ›iile È™i structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terÈ›; autoritaÈ›ile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenÈ›e speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;


i) date anonime - date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.Colectarea de date cu caracter personal


S.C.Trend Electronics S.R.L. poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar. Scopurile colectării datelor sunt: reclamă, marketing și publicitate; servicii de comunicații electronice. Furnizarea datelor este necesară pentru comunicările comerciale, livrarea produselor, emiterea documentelor fiscale și a garanțiilor. Refuzul dvs. determină imposibilitatea noastră de a vă putea livra produsele.


Dacă doriÈ›i ca datele dumneavoastră personale sa fie actualizate sau È™terse din baza noastră de date, vă rugăm să ne trimiteÈ›i o notificare scrisă la următoarea adresă: S.C. Trend Electronics S.R.L., Str. Craiova, nr. 28-32, ap. 26, loc.     Cluj-Napoca, jud. Cluj.


Site-ul www.trendelectronics.ro colectează în mod automat o serie de informaÅ£ii anonime care ne ajută să îmbunătățim serviciile È™i să înÈ›elegem mai bine comportamentul Cumpărătorilor. Aceste date includ, dar nu se rezumă la, adresa IP de la care site-ul este vizitat, sistemul de operare folosit, software-ul de navigare ÅŸi timpul petrecut pe site-ul nostru.   De asemenea, este posibil ca date despre dvs. să fie colectate ÅŸi de părÅ£i terÅ£e ca de exemplu: sisteme de contorizare a traficului ÅŸi sisteme de publicitate on-line.


Utilizarea datelor statistice și datelor anonime


Datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării pot fi utilizate de către S.C. Trend Electronics S.R.L. pentru realizarea de rapoarte, analize, informări în scopuri proprii sau în vederea publicării, promovării, ofertării produselor noastre.


Securitatea datelor colectate


S.C. Trend Electronics S.R.L. utilizează metode È™i tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaÈ›ilor È™i proceduri de lucru,  pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale in vigoare. Server-ul care gazduieste site-ul este protejat de acces fizic È™i la distanță limitat, fiind instalat într-o incintă adecvată tehnic È™i din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu È™i, atunci È™i dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware È™i software utilizată de noi este periodic analizată din punct de vedere al securității.


Legături externe


Site-ul poate conÈ›ine legături spre alte website-uri, în afara controlului trendelectronics.ro, website-uri pe care credem că le veÈ›i aprecia ca fiind utile. Dacă accesaÈ›i aceste linkuri, veÈ›i vizita website-uri care pot avea o politică de confidenÈ›ialitate diferită de trendelectonics.ro.


Impunerea acestei Politici de Confidențialitate


Dacă aveÈ›i întrebări legate Politica de ConfidenÈ›ialitate sau doriÈ›i să fiÈ›i informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către S.C. Trend Electronics S.R.L. È™i care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactaÈ›i.


Termeni și condiții


Vă rugăm să accesați și secțiunea Termeni și condiții care se aplică de asemenea vizitei dumneavoastră pe site.


Legislație


Politica de confidenÈ›ialitate se supune legislaÈ›iei române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaÈ›iei la sediul S.C. Trend Electronics S.R.L. În cazul în care nu se poate ajunge la o înÈ›elegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanÈ›a judecătorească din aceeaÈ™i structură administrativă cu sediul S.C Trend Electronics S.R.L.